Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.variety-of-taste.pl

z dnia 25.05.2018r.

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.variety-of-taste.pl jest Firma Handlowo Usługowa
  Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan  z siedzibą w Mielcu przy ul. Al. Niepodległości 4/23 wpisana do CEiDiG pod numerem 000683314/2017  – zwana dalej FHU Za-Dra-Ko. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP: 8721281045; REGON: 180508300.
 1. Stroną dokonującą zakupów w www.variety-of-taste.pl mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zwane dalej Nabywcą.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a  Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan.
 1. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych
  i informacyjnych.

 

§ 2 Przedmiot transakcji i cena

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.variety-of-taste.pl
 1. Wszystkie produkty oferowane w www.variety-of-taste.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.variety-of-taste.pl są podane w złotych polskich.
 1. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.
 1. W przypadku gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Nabywca ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
 1. Niektóre towary, w opisie których podano ilość sztuk w opakowaniu, mogą być sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych. Sprzedaż mniejszej ilości jest możliwa tylko po potwierdzeniu podczas kontaktu z Nabywcą (§ 3 pkt. 3).

 

§ 3 Zamówienia

 1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem sklepu internetowego i akceptacji jego postanowień.
 1. Zamówienia produktów z ofert sklepu www.variety-of-taste.pl  można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.variety-of-taste.pl.
 1. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy www.variety-of-taste.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 1. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 1. Wszystkie zamówienia złożone drogą elektroniczną, poprzez witrynę sklepu internetowego www.variety-of-taste.pl, dostarczane są do Nabywcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia chyba, że podano inny termin podczas potwierdzenia zamówienia (pkt. 3).
 1. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie www.variety-of-taste.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach www.variety-of-taste.pl, bądź wprowadzania do nich zmian.
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować aż do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
 1. Status zamówienia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „historia zamówień”.
 1. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub za pośrednictwem e-mail.

 

§ 4 Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Przelewem przed wysyłką towaru na nr konta sklepu w banku Santander Bank Polska 09 1910 1048 2306 0002 5480 0001. Na życzenie Nabywcy faktura pro-forma może zostać wysłana e-mailem.
 1. Przelewem, kartą płatniczą lub kredytową – po zaksięgowaniu wpłaty przez system Przelewy24, Dotpay.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w sklepie. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana, sklep ma prawo anulować zamówienie.
 1. Sklep internetowy variety-of-taste.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

§ 5 Dostawa towaru

 1. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.
 1. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.
 1. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca powinien spisać w obecności kuriera „Protokół uszkodzeń” lub „Protokół niezgodności” oraz skontaktować się jak najszybciej z FHU Za-Dra-Ko w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 1. Firmy świadczące usługi spedycyjne są firmami niezależnymi od FHU Za-Dra-Ko, a ich usługi spedycyjne podlegają odrębnym regulaminom.

 

§ 6 Reklamacje i gwarancje

 1. Jeśli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady, przed odesłaniem tego towaru, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem w celu ustalenia szczegółów tej przesyłki (tel. 600 215 392). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji – pobierz formularz reklamacji.
 1. W przypadku wad fizycznych Nabywca ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.
 1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady fizycznej, a gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte – w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 1. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, to traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli Nabywca nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 1. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolory, nasycenie barw, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
 1. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.
 1. Reklamowany towar przesłany do sprzedawcy powinien być czysty, suchy (KC art. 354 §1 i §2).
  W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 1. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby FHU Za-Dra-Ko.
 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

§ 7 Szczególne uprawnienia konsumentów

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy obciąża Nabywcę. Pobierz formularz zwrotu.
 1. Po weryfikacji stanu odebranego towaru, zwrot pieniędzy następuje przelewem na podane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu za zwrócony towar.

Niezgodność towaru z umową

 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 1. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 1. Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt 1 i 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, s.1).
 1. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 1. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

§ 9 Cookies

 1. Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” należy rozumieć jako informacje zapisywane w formie plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dostosować stronę internetową do jego preferencji.

 1. Do czego używamy plików „cookies”?

Korzystamy z plików “cookies” w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników

– ułatwienia nawigacji na stronach oraz zapewnienia skuteczności procedur bezpieczeństwa

– wykorzystujemy je także w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, to z kolei pozwoli nam na ulepszenie jego struktury i zawartości i dostosowanie ich do oczekiwań użytkowników

 1. Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 1. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

§ 10 Uwagi końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.variety-of-taste.pl nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 1. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez FHU Za-Dra-Ko bez uprzedniego poinformowania Nabywców o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów orazo odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 1. Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.